Thursday, 22 March 2012

PANGGILAN TEMU DUGA BAGI JAWATAN LATIHAN JURURAWAT

PHRISCA EDORA BINTI PAINOL
NO. KP: 930606125950

Tuan/Puan,

PANGGILAN TEMU DUGA BAGI JAWATAN LATIHAN JURURAWAT

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.      Tuan/Puan adalah dijemput menghadiri temu duga bagi jawatan yang tersebut di bawah pada tarikh, masa dan tempat temu duga seperti berikut:
        1.     Kod Skim, Jawatan dan Gred : 4310 LATIHAN JURURAWAT
        2.     Tarikh : 10/04/2012
        3.     Masa : 07:50 AM
        4.     Tempat : BILIK MESYUARAT,
    HOSPITAL KOTA BELUD,
    89158 KOTA BELUD.
   

3.     Tuan/Puan dikehendaki membawa bersama semasa temu duga dokumen-dokumen ASAL dan SALINAN FOTOSTAT seperti berikut:
        a.     Kad Pengenalan;
        b.     Sijil Kelahiran;
        c.     Sijil Kewarganegaraan Malaysia atau bukti-bukti lain yang mengesahkan Kerakyatan Malaysia seperti Sijil Kewarganegaraan Ibu/Bapa; (jika berkenaan)
        d.     Sijil Kelulusan Persekolahan: SPM/SPM(V) dan Sijil Tamat Persekolahan;
        e.     Sijil yang membuktikan kelulusan Bahasa Melayu setaraf kelulusan SPM; (jika berkenaan)
        f.     Ijazah/Diploma dan transkrip/Surat Pengesahan Kelulusan Peperiksaan Akhir dari pusat-pusat pengajian tinggi;
        g.     Surat tawaran biasiswa bagi pemegang biasiswa JPA; (jika berkenaan)
        h.     Sijil-sijil lain yang ada berkaitan dengan jawatan seperti Sijil Pendaftaran Penuh dengan Lembaga Ikhtisas atau kelulusan-kelulusan lain;
        i.     Sijil kegiatan luar; (Asal Sahaja)
        j.     Sijil Pendaftaran Calon Kurang Upaya/Surat pengesahan penerima bantuan Jabatan Kebajikan Malaysia/Program Kesejahteraan Rakyat; (jika berkenaan)
        k.     Ringkasan Kenyataan Perkhidmatan, Laporan Penilaian Prestasi, Surat Perakuan Ketua Jabatan dan slip gaji terakhir untuk pegawai sedang berkhidmat di dalam Perkhidmatan Awam sahaja.

4.     Tuan/Puan dikehendaki membawa “resume” bergambar yang ringkas dan padat mengandungi maklumat berikut:
        a.     Nama;
        b.     Nombor Kad Pengenalan;
        c.     Sumbangan; dan
        d.     Kebolehan istimewa

5.     Kegagalan mengemukakan dokumen seperti yang dikehendaki serta mengemukakan maklumat palsu akan menjejaskan pertimbangan untuk lantikan.

6.     Tuan/Puan dikehendaki berpakaian sopan semasa menghadiri temu duga.

7.     Sila layari Portal Rasmi SPA (http://www.spa.gov.my) untuk maklumat lanjut mengenai perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“BERSAMA MENGGALAS TRANSFORMASI”

Urus Setia Bahagian Pengambilan Khas
b.p Setiausaha
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
Aras 6-10, Blok C7, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62520 PUTRAJAYA
Tel: 603 8885 6000           
Faks: 603 8888 5036 Pertanyaan Online: http://aduan.spa.gov.my/aduan/index.asp

 

(Emel ini adalah cetakan berkomputer, tidak memerlukan tandatangan dan tidak perlu dibalas)


www.spa.gov.my
Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada e-mel ini
  ­­  

No comments:

Post a Comment